გიორგი მაღლაკელიძე

 

დერმატო-ვენეროლოგი 1978 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო ინსტიტუტი.

1979-1981  –  სოხუმის პორტის მთავარ ექიმი.

1981-1984  –  ქ. ბათუმში  შორეული ნაოსნობის  გემის ექიმი.

1984-1987  –  კანისა და ვენ-სნეულებათა ინსტიტუტის უმცროს მეცნიერ თანამშრომელი.

1987-1989  –  კანისა და ვენ-სნეულებათა დისპანსერის განყოფილების გამგე.

1989-2010  –  კანისა და ვენ-სნეულებათა დისპანსერის მთავარი ექიმი.

2010 წ-დან დღემდე  –  შ.პ.ს. ,,ჰერპეს ცენტრი“-ს დირექტორი.

2017-2022 –  შ.პ.ს სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი ,,ელიტა მედი“-ს ექიმ დერმატო-ვენეროლოგი.

ამჟამად ,, N მედი ზონი“-ს  სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი.