მიმდინარე სიახლეები

ფლებოტომიის ვენოპუნქციის შემსწავლელი კურსი

  კლინიკა ,,N მედიზონი” გთავაზობთ ფლებოტომიის ვენოპუნქციის (ვენიდან სისხლის აღების) შემსწავლელ კურსს. კურსის ბოლოს გაიცემა: ქართულ-ინგლისური, ორენოვანი სერტიფიკატი. კურსი არის, როგორც სასწავლო, ასევე კვალიფიკაციის ასამაღლებელი: დიპლომირებული ექთნებისთვის; სტუდენტებისთვის; სპეციალიზაციის ამაღლების მსურველთათვის. კლინიკა ,,N მედიზონი”-ში ლაბორანტ-ფლებოტომისტი, კლინიკური ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ლაბორანტი, მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სპეციალისტი – თამარ შალიბაშვილი შეგასწავლით: ვენოპუნქციას; სისტემის დადგმას; სინჯარებთან მუშაობას; თითიდან სისხლის აღების სწორ სპეციფიკას; პერიფერიული ვენის კათეტერიზაციას (კათეტერის ჩაყენებას); გაგაცნობთ და შეგასწავლით მუშაობას ვაკუტაინერით, რაც ძალიან მოთხოვნადია და უსაფრთხოა როგორც პაციენტისთვის, ასევე მომსახურე პერსონალისთვის. კურსის ხანგრძლივობა – 6 სასწავლო ლექცია. გთავაზობთ

ორსულთა სკოლა

კლინიკის ბაზაზე ფუნქციონირებს ორსულთა სკოლა . სკოლის არსებობა გულისხმობს ორსულთა ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ მომზადებას წარმატებული მშობიარობისა და დედობისათვის, თითოეული ორსულისთვის ინდივიდუალური პროგრამის შედგენას ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ორსულობის ვადების გათვალისწინებით, ორსულობის ანატომიურ-ფიზიოლოგიური თავისებურებების და მშობიარობის პროცესის მიმდინარეობის გაცნობა-შესწავლას, საკეისრო კვეთის გაცნობას, განსხვავებების განმარტებას საკეისრო კვეთას და ფიზიოლოგიურ მშობიარობას შორის. ფ ს ი ქ ო ლ ო გ ი უ რ ი მომზადება გულისხმობს ორსულობის და მშობიარობის შიშის დაძლევას,მშობიარობის პროცესში სწორი ქცევების სწავლებას: სწორ სუნთქვას, სწორ ჭინთვას, ენერგიის აღდგენას ჭინთვებს შორის. რელაქსაციებს, სახალისო სუნთქვით ვარჯიშებს,