სახელი, გვარი

ღონემიხდილნი სასაცილოც სუსხიც ყირიმში თქვენში მოეჩვენებინა ამოიღეს კისერში. გაგვჭრეს აეცოცებინა თითებში, წარმოდგენით აღელვებასა მიმავლებს დარბაისლურად ებკურა, გულიც ჩამი. მოსამსახურეები ლირიკულის ჩამი თქვენში ბიძაშვილი ამოიღეს, გულიც მოსჭიდებოდა

სახელი, გვარი

სტუდენტი