სერვისები

ლაბორატორიული ანალიზიფასი ₾
განავლის გამოკვლევა ჭიის კვერცხებზე15
განავლის საერთო ანალიზი25
გლუკოზისა და კეტონური სხეულების განსაზღვრა შარდში 7
გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა სეროზულ სითხეში (GLUC3) 15
თრომბოციტების დათვლა სისხლში Sysmex 500 აპარატით (ექსპრეს მეთოდით)15
ლიქვორის საერთო ანალიზი50
მალარიაზე სქელი წვეთისა და ნაცხის მიკროსკოპია20
ნაღვლის პიგმენტების განსაზღვრა შარდში 7
ნახველის კლინიკური ანალიზი და ბაქტერიოსკოპია30
პროსტატის სეკრეტის გამოკვლევა70
რეტიკულოციტების განსაზღვრა სისხლში10
სამქილიანი სინჯი15
საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპიული გამოკვლევა70
სეროზული სითხეების გამოკვლევა40
სისხლის საერთო ანალიზი Sysmex 500 აპარატით (ექსპრეს მეთოდით)25
სისხლის შედედების დროის განსაზღვრა სუხარევის მეთოდით10
სისხლის ჯგუფისა და რეზუსის განსაზღვრა20
სპერმოგრამა50
ფეკალური მასის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე15
შარდის გამოკვლევა ზიმნიცკის მეთოდით15
შარდის გამოკვლევა ნეჩიპორენკოს მეთოდით15
შარდის საერთო ანალიზი Urisys 1100 აპარატით (ექსპრეს მეთოდით)15
შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა70
ცილის რაოდენობის განსაზღვრა შარდში10
ჰემოგლობინის კონცენტრაციის განსაზღვრა Sysmex 500 აპარატით (ექსპრეს მეთოდით)10
ურეთრის ნაცხის ბაქტერიოსკოპიული გამოკვლევა88
ანტირეზუსული ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში40
ლეიკოციტების რაოდენობის განსაზღვრა Sysmex 500 აპარატით (ექსპრეს მეთოდით)10
სისხლის დენის ხანგრძლივობის განსაზღვრა დუკეს მეთოდით3
ნაცხი ასოს თავიდან30
ედსის რაოდენობის განსაზღვრა Sysmex 500 აპარატით (ექსპრეს მეთოდით)4
სისხლის აღება ბინაზე და პირველადი დამუშავება10
ჰემატოკრიტი Sysmex 500 აპარატით (ექსპრეს მეთოდით)10
სინოვიალური სითხის გამოკვლევა40
კუმბსის პირდაპირი ტესტი30
ჰემოგლობინის, ერითროციტებისა და ჰემატოკრიტის განსაზღვრა10
KELL ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში30
C-რეაქტიული ცილის რაოდენობრივი განსაზღვრა (CRP) 20
ალანინ-ამინოტრანსფერაზა15
ალბუმინი შრატში15
რკინის შეკავშირების უნარი 40
რკინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Iron)15
პანკრეასული ამილაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (AMYL p)20
საერთო ამილაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (AMYL in urine)20
ანტისტრეპტოლიზინის კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა (ASO)20
ასპარტატ-ამინოტრანსფერაზა15
გამა-GT15
გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (GLUC)10
გაზებისა და ელექტროლიტების განსაზღვრა სისხლში30
ლაქტატდეჰიდროგენაზა30
D-დიმერის კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა  (D-dimer, Stago)50
გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა ACCU-CHEK Performa ექსპრეს-მეთოდით - ჭამამდე15
გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა ACCU-CHEK Performa ექსპრეს-მეთოდით - ჭამის შემდეგ15
ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (5 კომპონენტი): (1. საერთო ბილირუბინი, 2. პირდაპირი ბილირუბინი, 3. ასპარტატ-ამინოტრანსფერაზა, 4.ალანინ-ამინოტრანსფერაზა, 5. გამა GT)45

ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (6 კომპონენტი): (1. საერთო ბილირუბინი, 2. პირდაპირი ბილირუბინი, 3. ასპარტატ-ამინოტრანსფერაზა, 4. ალანინ-ამინოტრანსფერაზა, 5. გამა GT, 6. საერთო ცილა)
55
ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (7 კომპონენტი): (1. საერთო ბილირუბინი, 2. პირდაპირი ბილირუბინი, 3. AST - ასპარტატ-ამინოტრანსფერაზა, 4. ALT - ალანინ-ამინოტრანსფერაზა, 5. გამა GT - გამა გლუტამილტრანსფერაზა, 6. ალბუმინი, 7. ALP - ტუტე ფოსფატაზა) 
55
გლუკოზოტოლერანტული ტესტი 25
გლუკოზა უზმოდ ორსულებში (BL.12.1) 10
გლუკოზა საკვების მიღებიდან 2 საათში ორსულებში (BL.12.1)25
გლუკოზა 50 გრამი გლუკოზის ხსნარის მიღებიდან  1 საათის შემდეგ ორსულებში10
ალუმინის განსაზღრა სისხლში80
ალუმინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (ALB in urine)15
შარდოვანას კონცენტრაციის განსაზღვრა (UREA in urine)15
შარდოვანას აზოტის განსაზღვრა (BUN)20
კრეატინინის კლირენსი20
კრეატინკინაზის MB ფრაქციის კონცენტრაციის განსაზღვრა (CKMBL)20
კრეატინინის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (CREA2 in urine)15
კრეატინინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (CREA2)15
შარდმჟავის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (UA in urine)20
ფოსფორის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (PHOS in urine)20
ამიაკის კონსენტრაციის განსაზღვრა (NH3)30
ცილის რაოდენობის განსაზღვრა დღე-ღამურ შარდში (TP in 24hour Urine)20
გლიკოზირებული ჰემოგლობინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (HBA1c)50
α-ამილაზა, საერთო20
α-ამილაზა შარდში16
კარბოქსიჰემოგლობინის განსაზღვრა (HBCO)35
ელექტროლიტების განსაზღვრა სისხლში (Electrolytes) Na; Ca; K; Cl 30
ბიკარბონატი (CO2)35
დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის განსაზღვრა (LDL - Cholesterol)20
მაღალმგრძნობიარე C რეაქტიული ცილა (hcCRP) 30
სუბოტექსის განსაზღვრის თვისობრივი სინჯი (SUB)10
კოკაინის განსაზღვრა შარდში 7
კალციუმი15
კოაგულოგრამა (Coagulation) 1. შედედება; 2, INR; 3. APTT; 4. Fibrinogeny; 5. TT (სრული)35
პროთრომბინის დროისა და INR განსაზღვრა (stago) (მოკლე კოაგულოგრამა)20
პროთრომბინის დრო; INR; პროთრომბინული %; (მოკლე კოაგულოგრამა)20
პროთრომბინის დრო + INR+ ფიბრინოგენი (არასრული)25
APTT აქტივირებული, პარციალური თრომბოპლასტინის დრო15
Fibrinogeny ფიბრინოგენი15
TT თრომბინის დრო15
კრეატინინი შარდში18
კრეატინინი შრატში 15
კრეატინკინაზის MB ფრაქციის კონცენტრაციის განსაზღვრა (CKMBL)35
კრეატინკინაზის კონცენტრეციის განსაზღვრა (CKL) 35
მაგნიუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა (MG)20
ქოლესტერინი, მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინი15
მარიხუანის განსაზღვრის თვისობრივი სინჯი 10
ბილირუბინი, საერთო15
რევმატოიდული ფაქტორის რაოდენობრივი განსაზღვრა (RF) 25
ბუფრენოპინის განსაზღვრა შარდში(Bup)7
ბილირუბინი, პირდაპირი15
საერთო ქოლესტერინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (CHOL)15
საერთო ცილის კონცენტრაციის განსაზღვრა (TP)15
სისხლის შედედების დროის განსაზღვრა ლი და უაიტის მეთოდით (Clot Time)10
ტრიგლიცერიდები15
ტუტე ფოსფატაზა20
ფიბრინოგენის კონცენტრაციის განსაზღვრა (FIBR)15
ფოსფორი13.5
მორფინის განსაზღვრის თვისობრივი სინჯი (MORFH)10
შარდმჟავა15
შარდოვანას კონცენტრაციის განსაზღვრა (Urea)10
კრეატინკინაზის კონცენტრეციის განსაზღვრა (CK-NAC)35
ლიპაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (LIPC)25
საერთო ცილის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდსა და ლიქვორში (total protein in urine and liquor)17
კალციუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (CA in urine)15
კალციუმის რაოდენობის განსაზღვრა სისხლში (CA2)15
ლაქტატის კონცენტრაციის განსაზღვრა (lact)25
ტრანსფერინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლის შრატში (transferin)45
აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დრო (aPTT, Stago)20
ქლორის კონცენტრაციის განსაზღვრა (CL--)20
ანტითრომბინ 3-ის კონცენტრაციის განსაზღვრა ATIII (AntithrombinIII)120
იონიზირებული კალციუმის განსაზღვრა (Ca++)20
თრომბინის დროის განსაზღვრა (TT)15
B ვირუსული ჰეპატიტის ზედაპირული ანტიგენის რაოდენობრივი განსაზღვრა სისხლში (HBsAg, ECLIA) 30
B ვირუსული ჰეპატიტის ზედაპირული ანტიგენის თვისობრივი განსაზღვრა სისხლში (HBsAg)12
C-პეპტიდის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში40
უსაფრთხო სისხლი (C, B, შიდსი, სიფილისი)50
სიფილისთან ასოცირებული ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში RPR20
ტრეპონემა პალიდუმის აღმოჩენა სისხლში სწრაფი, მარტივი მეთოდით (RPR)12
ტრეპონემა პალიდუმის საწინააღმდეგო IgG, IgM კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა სისხლში (TPHA, Arkhitect 1000i) 30
აივ ანტიგენის და ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა სისხლში (HIV-1&2, ECLIA)35
აივ ანტიგენის და ანტისხეულების თვისობრივი განსაზღვრა სისხლში (HIV-1&2)15
C ვირუსული ჰეპატიტის მიმართ ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა (anti-HCV)41
C ვირუსული ჰეპატიტის მიმართ ანტისხეულების თვისობრივი განსაზღვრა 20
D ვირუსული ჰეპატიტის მიმართ ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში ( HDV AB) 60
თავისუფალი ესტრიოლის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (Estriol)40
ქლამიდია ტრაქომატისის IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (ChlamydiatrachomatisIgM)35
საერთო IgEანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (anti-IgE)35
17-ჰიდროქსი პროჟესტერონი (17-OH PROG)34
თირეოგლობულინის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (anti-TG)35
თავისუფალი ტესტოსტერონი (Free TESTO)45
თირეოპეროქსიდაზდას საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში(anti-TPO)35
ds-DNA (სისტემური წითელი მგლურას მაღალსპეციფიკური მარკერი,რაოდ.რეაქცია)41
სისტემური წითელი მგლურასა და მსგავსი პათოლოგიების სადიფერენციაციო ნეხევრადრაოდენობრივი ტესტი იმუნობლოტინის მეთოდით100
აუტოიმუნური ჰეპატიტებისა და პირველადი ბილიარული ციროზის დიფერენციალური დიაგნოსტიკა (AMA M2, Sp100, LKM1, GP 210, LC1, SLA),MBEI100
დეჰიდროეპიანდროსტერონ სულფატის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (DHEA-S)55
ანტინუკლეარული ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა (ANA)45
B ვირუსული ჰეპატიტის ზედაპირული ანტიგენის   განსაზღვრა სისხლში (HBsAg )  სწრაფი ტესტი20
ჰელიკობაქტერ პილორის IgG, IgM, IgA კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (H.Pylori )25
თირეოგლობულინის კონცენტაციის განსაზღვრა (TG)55
ორსულობასთან ასოცირებული პლაზმის პროტეინ ა-ს(PAPP-A) განსაზღვრა55
ანტისპერმული ანტისხეულების განსაზღვრა (ASA)50
ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო , IgG, IgM, IgA ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში25
ტაკროლიმუსის კონცენტრაციის განსაზღვრა100
ბორელია ბურგდორფერის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში25
ესტრადიოლის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (Estradiol)45
ჰომა ინდექსის გამოთვლა60
ეპშტეინ ბარის ვირუსის კაფსიდის ანტიგენის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისებულების განსაზღვრა (EBCA IgM)40
პროკალციტონინის განსაზღვრა (PCT)130
ადამიანის ზრდის ჰორმონი (HGH, CLIA)50
თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (FT4,ECLIA)35
ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორის (სომატომედინი) კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (IFG-1, CLIA)55
ეპშტეინ-ბარის ვირუსის კაფსიდის ანტიგენის საწინააღმდეგო G კლასის ანტისებულების განსაზღვრა (EBV VCA IgG,CLIA) 45
ლეიშმანას საწინააღმდეგო IgM/IgG ანტისხეულების განსაზღვრა სწრაფი, მარტივი მეთოდით40
წითელას ვირუსის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა50
წითელას ვირუსის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა40
თავისუფალი ტრიიოდთირონინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (FT3,ECLIA) 50

გასტროენტეროლოგიური დაავადებების დიფერენციალური დიაგნოსტიკა (Gliadin, ASCA,tTG,PC,IF)100
თიროიდმასტიმულირებელი ჰორმონის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (TSH,ECLIA)35
სამმაგი ტესტი (ECLIA, CLIA)85
ეპშტეინ-ბარის ვირუსის მარკერების განსაზღვრა (იმუნოქრომატოგრაფიული მეთოდით)50
საერთო თიროქსინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (T4, ECLIA )40
ინსულინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (INS, ECLIA)40
შერეული ალერგიული პანელი (30 ალერგენი)160
რესპირატორული ალერგიული პანელი (30 ალერგენი)160
კვებითი ალერგიული პანელი (30 ალერგენი)160
ბორელია ბურგდორფერის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში50
კალციტონინის კონცენტრაციის განსაზღვრა შრატში (CALCITONINE)50
HIV - Combi (ECLIA)75
Leptospira IgG/IgM სწრაფი, მარტივი მეთდით25
ანტიფოსფოლიპიდური პანელი100
ექინოკოკის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა30
კორტიზოლის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (Cortisol, ECLIA)35
A ტიპის გრიპის ვირუსის აღმოჩენა ნაზალურ ნაცხში ან ნაზოფარუნგეალურ ასპირატში20
კორტიზოლის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში70
ღვიძლის აუტოიმუნური დაავადებების სადიანოსტიკო პანელი (A-M2, Sp100, gp210, SLA/LP, LKM-1, LC1, F-Actin, Aactinin , Tropomyosin)100
კარბოჰირატული ანტიგენი CA72-4,ECLIA 70
მალუთეინიზირებელი ჰორმონის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (LH)45
თავისუფალი პროსტატსპეციფიური ანტიგენი (Free PSA)50
E ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო IgM ანტისხეულები (anti-HEV IgM)50
E ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო IgG ანტისხეულები (anti-HEV IgG)50
ბრუცელას მიმართ IgA, IgM, IgG ანტისხეულების განსაზღვრა (სწრაფი ტესტი)25
მარტივი ჰერპეს ვირუსის 1/2 ტიპის IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (HSV-1IgM)30
მარტივი ჰერპეს ვირუსის 2 ტიპის IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (HSV-2IgG)30
ფერიტინი50
პროლაქტინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (prolactin)55
პროჟესტერონის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (progesterone)45
პროსტატ სპეციფიკური ანტიგენის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (PSA)40
ციტომეგალოვირუსის IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (ECLIA)( CMV-IgG)35
pro-BNP ნატრიურეტული პეპტიდი65
ციტომეგალოვირუსის IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (ECLIA) ( CMVIgM)35
ვარიცელა ზოსტერის Ig G, IgA, IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა 100
ვარიცელა ზოსტერის IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა 40
ვარიცელა ზოსტერის IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა 40
ტოქსოპლაზმა გონდის IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (ECLIA) (ToxoIgG)50
ჰელიკობაქტერ პილორის IgG, IgM, IgA კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (H.Pylori )40
ტესტოსტერონის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (TESTO,ECLIA)45
ტოქსოპლაზმა გონდის IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (ECLIA)(ToxoIgM)50
ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (FSH,ECLIA)35
ქლამიდია ტრაქომატისის IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (ChlamydiatrachomatisIgG)35
კარდიოლიპინის საწინააღმდეგო LgM და LgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში90
კარდიოლიპინის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (ACL IgG)50
კარდიოლიპინის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (ACL IgM)50
ადამიანის ქორიოგონადოტროპული ჰორმონის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (HCG+bII)45
თიროიდმასტიმულირებელი ჰორმონის რეცეპტორების საწინააღმდეგო აუტოანტისხეულების კონცენტრაციის განსაზღვრა (Anti--TSHR)70
ფოლიუმის მჟავას კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (Folate)50
ვიტამინ B12კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (vitaminB12)50
მაღალმგრძნობიარე ტროპონინ I კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა სისხლში (hs Troponin_I Architect)40
ტროპონინ I კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა სისხლში (Troponin_I Stat (ECLIA) cobas)40
ვიტამინი D3-ს კონცენტრაციის განსაზღვრა(vitaminD3)47.5
პარათჰორმონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (PTH)70
A ვირუსული ჰეპატიტის მიმართ lgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (anti-HAV lgM)50
Anti-HBc (ECLIA)40
25OH ვიტამინ D-ს კონცენტრაციის განსაზღვრა (Vit.D 25-OH)50
B ვირუსული ჰეპატიტის ბირთვული ანტიგენის მიმართ lgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (anti-HBclgM)37
B ვირუსული ჰეპატიტის e ანტიგენის მიმარტ ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა (anti-Hbe)35
B ვირუსული ჰეპატიტის e ანტიგენის რაოდენობრივი განსაზღვრა (HBeAg)35
Anti-HBs (ECLIA)35
წითურას ვირუსის კლასის lgG ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (RubellalgG)37
წითურას ვირუსის კლასის lgM ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (RubellalgM)37
ალფაფეტოპროტეინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (AFP)45
კარცინოემბრიონული ანტიგენი (CEA)45
კარბოჰიდრატული ანტიგენი CA125II45
კარბოჰიდრატული ანტიგენიCA15-345
კარბოჰიდრატული ანტიგენიCA19-950
ანტი ციკლური ციტრულინური პეპტიდის ანტისხეულები (anti CCP)62
HCV RNA რაოდენობრივი განსაზღვრა რეალურ დროში (Real Time PCR)200
HCV გენოტიპირება რეალურ დროში (Real Time PCR)250
B ჰეპატიტის ვირუსის რაოდენობრივი განსაზღვრა პჯრ მეთოდით (HBV RNA Real Time PCR)250
C ჰეპატიტის ვირუსის აღმოჩენა პჯრ (PCR) მეთოდით (HCV)147
ადამიანის პაპილომა ვირუსის მაღალი რისკის ტიპების (HPV 52/51/59) აღმოჩენა პჯრ რეალურ დროში (Real Time PCR) მეთოდით 165
ადამიანის პაპილომა ვირუსის მაღალი რისკის ტიპების (HPV 16/18/39) აღმოჩენა პჯრ რეალურ დროში (Real Time PCR) მეთოდით 165
ადამიანის პაპილომა ვირუსის მაღალი რისკის ტიპების (HPV 33/45/56) აღმოჩენა პჯრ რეალურ დროში (Real Time PCR) მეთოდით 165
ადამიანის პაპილომა ვირუსის მაღალი რისკის ტიპების (HPV 31/35/58) აღმოჩენა პჯრ რეალურ დროში (Real Time PCR) მეთოდით 165
ადამიანის პაპილომა ვირუსის მაღალი რისკის ტიპების (6/11/16/18/33) აღმოჩენა პჯრ (PCR) მეთოდით (HPV6/11/16/18/33)165
გონორეას აღმოჩენა პჯრ მეთოდით (Neisseria gonorroeae, Real-Time PCR)85
ვარიცელა ზოსტერის განსაძღვრა პჯრ რეალურ დროში (Real Time PCR)106
მარტივი ჰერპეს ვირუსის (I ტიპის) აღმოჩენა პჯრ (PCR) (HSV1/2)120
მარტივი ჰერპეს ვირუსის I/II ტიპის აღმოჩენა პჯრ მეთოდით(HSV1/HSV2, Real-Time PCR )115
მიკოპლაზმა ჰომინისის აღმოჩენა პჯრ (PCR) მეთოდით (Mho)90
ტრიქომონას ვაგინალის აღმოჩენა პჯრ ( PCR) მეთოდით85
ურეაპლაზმას აღმოჩენა პჯრ (PCR) მეთოდით85
ქლამიდია ტრაქომატისის აღმოცენა პჯრ რეალურ დროში (Real Time PCR) მეთოდით (ctr)85
ციტომეგალოვირუსის აღმოჩენა პჯრ რეალურ დროში (Real Time PCR) მეთოდით (CMV)85
ტრეპონება პალიდიუმის აღმოჩენა (PCR) მეთოდით85
მარტივი ჰერპეს ვირუსის (II ტიპის) აღმოჩენა პჯრ რეალურ დროში (Real Time PCR) (HSV1/2)85
აპენდიქსის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა34.5
აპენდიქსის სიმსივნური პროცესისმორფოლოგიური დიაგნოსტიკა46
ბუასილის კვანძების პათომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა57.5
გულის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
გულის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
ელენთის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
ელენთის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
თავ-ზურგ-ტვინის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
თავ-ზურგ-ტვინის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
თვალის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
ღვიძლის ბიოფსიური მასალის ჰისტომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა 115
ღვიძლის ოპერაციული მასალის არასიმსივნური პროცესების ჰისტომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა 92
ღვიძლის ოპერაციული მასალის სიმსივნური პროცესების ჰისტომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა 115
ღვიძლის ოპერაციული და ბიოფსიური მასალის იმუნოჰისტომორფოლოგიური გამოკვლევა402.5
დიდი ზომის პოსტოპერაციული მასალის ჰისტომორფოლოგიური გამოკვლევა92
მულტიორგანული პოსტოპერაციული მასალის ჰისტომორფოლოგიური გამოკვლევა92
თიაქრის პარკის ჰისტოპათოლოგიური კვლევა29
საკვერცხეებისა და ფალოპის მილის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა46
თვალის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
სხვა დაწესებულებიდან საკონსულტაციოდ მოტანილი იმუნოჰისტოქიმიური კვლევის შედეგის შეფასება115
ხორხის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგია92
ხორხის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგია69
ენისა და ტუჩის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგია92
ენისა და ტუჩის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგია69
თირკმლის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
თირკმლის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
თირკმელზედა ჯირკვლის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
თირკმელზედა ჯირკვლის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
კანის და რბილი ქსოვილების არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
კანის და რბილი ქსოვილების სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
კუჭისა და ნაწლავების არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
კუჭისა და ნაწლავების სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
ლიმფური კვანძების არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
ლიმფური კვანძების სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
ურეაპლაზმას აღმოჩენა პჯრ (PCR) მეთოდით69
მკერდუკანა ჯირკვლის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
ნაღვლის ბუშტის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
ნაღვლის ბუშტის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
ნუშურა ჯირკვლების არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა23
ნუშურა ჯირკვლების სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა46
პანკრეასის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
პანკრეასის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
პერიკარდიუმის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
პერიკარდიუმის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
სათესლეების არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
სათესლეების სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
საკვერცხეების არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა80
საკვერცხეების სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
სანერწყვე ჯირკვლის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
სანერწყვე ჯირკვლის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
სარძევე ჯირკვლის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
სარძევე ჯირკვლის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა80
სასულესა და ბრონქების არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
სასულესა და ბრონქების სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
სასქესო ასოს არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
სასქესო ასოს სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
საყლაპავი მილის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
საყლაპავი მილის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
საშვილოსნოს ყელის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
საშვილოსნოს ყელის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
საშვილოსნოს არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
საშვილოსნოს სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
საშვილოსნოს ღრუს გამონაფხეკის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
სისხლძარღვების არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა46
სისხლძარღვების სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
ფალოპიუსის მილის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
ფალოპიუსის მილის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
ფილტვების არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
ფილტვების სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
ღრძილების და ალვეოლების არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა46
ღრძილების და ალვეოლების სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
ყველა სახის ბიოფსიური მასალის ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა92
ყურის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
ყურის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
შარდის ბუშტის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
შარდის ბუშტის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა80
ცხვირის ღრუს არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
ცხვირის ღრუს სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
ძვლების არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
ძვლების სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
წინამდებარე ჯირკვლის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
წინამდებარე ჯირკვლის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა80
ფარისებრი ჯირკვლის არასიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა69
ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნური პროცესის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა92
იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა345
საშვილოსნოს ღრუს გამონაფხეკის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა და საშვილოსნოს ყელის ბიოფსიური მასალის ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევა ერთად92
პოსტოპერაციული მასალის (ამბულატორიული და სტაციონარული) არასიმსივნური პროცესების ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა39.5
სარძევე ჯირკვლების იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა345
საშვილოსნოს კონიზაციის შემდეგ მიღებული მასალის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა46
ექსტრიპირებული საშვილოსნოს მორფოლოგიური გამოკვლევა დანამატებთან ერთად92
საკვერცხის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა ტანთან ერთად69
ქუთუთოს წარმონაქმნის ჰისტომორფოლოგია29
ძუძუს, რბილი ქსოვილებისა და ლიმფური კვანძების ბიოფსიური მასალის ჰისტოლოგიური კვლევა345
საკონსულტაციოდ მოტანილი ჰისტოლოგიური პრეპარატის მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა57.5
ანაბეჭდი სხვადასხვა სიმსივნური წარმონაქმნებიდან (ციტოლოგიური გამოკვლევა)45
საშვილოსნოსშიდა ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალების (სპირალის) ნაცხი-ანაბეჭდის ციტოლოგიური გამოკვლევა40
ფრჩხილის გამოკვლევა სოკოზე 40
ფრჩხილის გამოკვლევა სოკოზე (ფეხი)40
მუნის ტკიპის აღმოჩენა35
FNA ბიოფსიური მასალის ციტოლოგიური კვლევა50
მედულოგრამა50
სარძევე ჯირკვლიდან გამონადენის ციტოლოგიური გამოკვლევა 45
ანაფხეკი კანიდან (მიკროსკოპული კვლევა)40
ანაფხეკი კანიდან (ციტოლოგიური გამოკვლევა)40
ნახველის ციტოლოგიური გამოკვლევა45
პაპტესტი45
პაპ-ტესტი თხევადი ცოტოლოგიის მეთოდით60
სეროზული სითხეების ციტოლოგიური დიაგნოსტიკა50
სხვადასხვა ბიოლოგიური სითხეების ციტოლოგიური გამოკვლევა50
წამწამის გამოკვლევა დემოდეკოზზე40
კანის გამოკვლევა დემოდეკოზზე30
ინტრაოპერაციული ექსპრესციტოლოგიური გამოკვლევა80
ფარისებრი ჯირკვლის კვანძიდან ასპირირებული მასალის ციტოლოგიური კვლევა45
ციტოლოგიური სურათის შეფასება (სხვა დაწესებულებებიდან მოტანილი მასალის კონსულტაცია)50
ანაფხეკი ეროზირებული უბნიდან50
შარდის ხვედრითი წონის განსაზღვრა 5
ლიპიდური ცვლა: 1) საერთო ქოლესტერინი 2) ტრიგლიცერიდები 3) ლიპოპროტეინები: ა) მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები; ბ) დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები; გ) ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები
50
ლიპიდური ცვლა 60
ცისტატინ-C (CYSC) 50
ნატრიუმის კონცენტრაცის განსაზღვრა სისხლის შრატში (Na+)20
ნატრიუმის კონცენტრაცის განსაზღვრა შარდში (Na+) 20
კალიუმის კონცენტრაცისს განსაზღვრა სისხლის შრატში (K+) 20
კალიუმის კონცენტრაცის განსაზღვრა შარდში (K+) 20
TORCH ინფექციები (ტოქსოპლაზმა, წითურა, ციტომეგალოვირუსი, ჰერპესი) 224
B ჯგუფის სტრეპტოკოკის გამოკვლევა უროგენიტალურ ნაცხში 35
დასახელებაექიმიფასი ₾
ალერგოლოგის კონსულტაციამურმანი კიკვიძე80
ანგიოლოგის კონსულტაციაბორის გიგიტაშვილი60
ბავშვთა ორთოპედის კონსულტაციაქეთი გოცირიძე60
გასტროენტეროლოგის კონსულტაცია, ოჯახის ექიმითინათინ გორდაძე60
დერმატოლოგ-ვენეროლოგის კონსულტაციამაია დათუაშვილი80
დერმატოლოგ-ვენეროლოგის კონსულტაციაგიორგი მაღლაკელიძე

70
ენდოკრინოლოგის კონსულტაციანუნუ ბერიძე80
ენდოკრინოლოგის კონსულტაციაგურანდა მაისურაძე60
ეპილეფტოლოგის კონსულტაციანატო ნატროშვილი80
კარდიოლოგის კონსულტაციაგერმანე ლომთათიძე80
კარდიოლოგის კონსულტაცია ნინო ნადიბაიძე60
მეან-გინეკოლოგის კონსულტაციალალი დადიანი, ხათუნა ფრუიძე, 80
მეან-გინეკოლოგის კონსულტაციაჯულიეტა გაგუა60
ნევროლოგის კონსულტაციანანა ცანავა80
ოფთალმოლოგის კონსულტაციანინო (ნია) ჟღენტი 60
პედიატრის კონსულტაციამალხაზ სანადირაძე, ლალი აბელიშვილი60
რევმატოლოგის კონსულტაციანანა ლაცაბიძე80
ტრავმატოლოგ-ორთოპედის კონსულტაციაარჩილ მეტონიძე60
რადიოლოგი, კარდიოექოსკოპისტიგერმანე ლომთათიძე80
რადიოლოგი (იხილეთ ულტრაბგ.გამოკვლევები)ქსენია ქერეჭაშვილი, მაკა კელენჯერიძე, სანდრო როჭიკაშვილი
უროლოგ-ანდროლოგიკონსტანტინე კობალაძე80
ფლებოლოგიუჩა დოლიძე60
ფსიქოლოგინინო ნადიბაიძე70
ფსიქიატრინინო ჭეიშვილი60
ოტორინოლარინგოლოგიზურა ურუშაძე60
ულტრაბგერითი გამოკვლევაფასი ₾
გინეკოლოგიური ულტრაბგერითი გამოკვლევა დოპლეროგრაფიით70
სამეანო ულტრაბგერითი გამოკვლევა - I ტრიმესტრი 60
სამეანო ულტრაბგერითი გამოკვლევა დოპლეროგრაფიით II - III ტრიმესტრი 70
ორსულობის დადგენა60
ფოლიკულების მონიტორინგი 30
ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა დოპლეროგრაფიით60
სარძევე ჯირკვალის ულტრაბგერითი გამოკვლევა დოპლეროგრაფიით60
სანერწყვე ჯირკვლების ულტრაბგერითი გამოკვლევა 50
რბილი ქსოვილების ულტრაბგერითი გამოკვლევა50
გულის ულტრაბგერითი გამოკვლევა90
საშარდე სისტემის ულტრაბგერითი გამოკვლევა70
საშარდე სისტემა, პროსტატის ულტრაბგერითი გამოკვლევა80
სათესლე ჯირკვლების ულტრაბგერითი გამოკვლევა85
ასოსა და შარდსადინარის ულტრაბგერითი გამოკვლევა60
წინამდებარე ჯირკვლის კვლევა ტრანსაბდომინალურად80
მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა70
მანიპულაციაფასი ₾
გადასხმა20.00
სახსარშიდა მანიპულაცია40.00
კრიოდესტრუქცია (ერთი წარმონაქმნი)20.00
კრიოდესტრუქცია (მრავლობითი წარმონაქმნი)40.00
კრიომასაჟი15.00
საშვილოსნოს ყელის არხიდან მასალის აღება25.00
სპირალის ამოღება40.00
საშოს სანაცია10.00
ვაგინალური პესარის ან რგოლის ჩადგმა40.00
საშვილოსნოს შიდა კონტრაცეფციის საშუალების ჩადგმა70.00
საშვილოსნოს შიდა საშუალების ამოღება50.00
სხვა მცირე პროცედურა გინეკოლოგიაში10.00
კვლევების დასახელებაფასი ₾
დერმოსკოპიული კვლევა (ხალებისა და კანზე საეჭვო წამონაქმნების შემოწმება)30.00
ტრიქოსკოპიული კვლევა (თმის კვლევა)30.00
ელექტრო კარდიოგრაფიული კვლევა15.00
ელექტრო კარდიოგრაფიული კვლევა ჰოლტერის მეთოდით40.00
არტერიული წნევის მონიტორინგი30.00